تبلیغات
del neveshtehaye man - زیباترین تصاویر عاشقانه

del neveshtehaye man

مقصر خود ماییم عشق را به کسانی ارزانی میکنیم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند , نه میخواهند


عاشق تصویر كم رنگ توام             این روزا بدجوری دلتنگ توام