del neveshtehaye man

مقصر خود ماییم عشق را به کسانی ارزانی میکنیم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند , نه میخواهند


جبران خلیل جبران


ای که در رنج و عذابی ! تو آنگاه رستگاری که با ذات و هویت 


خویش یکی شوی

 

آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما ببرند

 

مردم ! هشدار ! که زیبایی زندگانی ست ، آن زمان که 


پرده گشاید و چهره برنماید .

 

رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد


هشدار ! تنها به عزم نیاز اگر به معبد درون شوید ، هرگز هیچ نیابید

 

اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی

 

معرفت زمانی تکامل می یابد که کار و کوشش با آن همراه باشد

 

بجاست دوستی بخواهی که به روزهایت تلاش و به 


شبهایت آرامش بخشد

 

شادمانی اسطوره ایست که در جستجویش هستیم

 

آرامش گهواره ای ست بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاک


از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند


عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ 


فاسد شده را هرس می کند


به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند

 

انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پیش رفته و راه 


بشریت را روشن می سازد


ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار

 

زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در 


خطاب و سخن گفتنت جلوه کند

 

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی 


دست به دعا برداری


رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به 


مردم بذل کنی بی تردید رستگاری

 

اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را اظهار کنی ، برای 


همیشه برتری کسی نسبت به کس دیگر نخواهی یافت برای تو کافی است که 


گام در معبدی نهی ، بی آنکه کسی تو را ببیند

 

هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و دریاها


و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند

کامل ترین پاداش برای انسان ، بخششی است که بتواند امیال هستی اش 


را تغییر دهد و خواستهای دو لب خشکیده از عطش او را دگرگون سازد و تمام 


زندگی اش را به چشمه های همیشه جوشان و ابدی تبدیل کند


شکنجه ها عشق به شما روا می دارد تا به رازی که در دلهایتان نهفته است 


پی برید و بدین وسیله جزئی از قبل حیات باشید


 انسانیت روح خداوند است در زمین.در اعماق روح، شوقی است که انسان را از دیده به نادیده ، و به سوی فلسفه و ملکوت سوق می دهد


 شما در بسیاری از رنجها بر سر دو راهی قرار گرفته اید ، و این رنجها جرعه 


هایی هستند بسیار تلخ و زهرآگین که پزشکی حکیم و چیره دست بیماریهایی 


را که در درونتان ریشه دوانیده اند ، با آنها علاج می کند


 طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم ، از ما استقبال کرده و می خواهد که


از زیبایی اش لذت بریم.چرا انسان باید آنچه در طبیعت ساخته شده است را از


بین برد ؟کامل ترین پاداش برای انسان ، بخششی است که بتواند امیال 


هستی اش را تغییر دهد و خواستهای دو لب خشکیده از عطش او را دگرگون 


سازد و تمام زندگی اش را به چشمه های همیشه جوشان و ابدی تبدیل کند


 شکنجه ها عشق به شما روا می دارد تا به رازی که در دلهایتان نهفته است 


پی برید و بدین وسیله جزئی از قبل حیات باشید


 انسانیت روح خداوند است در زمین.در اعماق روح، شوقی است که انسان 


را از دیده به نادیده ، و به سوی فلسفه و ملکوت سوق می دهد


 شما در بسیاری از رنجها بر سر دو راهی قرار گرفته اید ، و این رنجها جرعه 


هایی هستند بسیار تلخ و زهرآگین که پزشکی حکیم و چیره دست بیماریهایی 


را که در درونتان ریشه دوانیده اند ، با آنها علاج می کند


طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم ، از ما استقبال کرده و می خواهد که 


از زیبایی اش لذت بریم.چرا انسان باید آنچه در طبیعت ساخته شده است را از 


بین برد ؟ 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic