del neveshtehaye man
مقصر خود ماییم عشق را به کسانی ارزانی میکنیم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند , نه میخواهند
 
 
1كلاف برای كلاه به رنگ دلخواه

1 كلاف و نیم برای شال 

برای بافت این كلاه برای سن 2 تا 5 سال (6 دانه ) و برای سن 6 تا 12 سال (8 دانه ) سر بندازید

من برای پسرم كه 6 سال داره بافتم 

8 دانه سر انداخته رج اول دانه اول رو گرفته یكی اضافه می كنیم و دوباره یكی بافته و یكی اضافه می كنیم تا اخر و این رج همه به زیر بافته میشه 

رج بعدی رو اضافه نمی كنیم وهمه رو به رو می بافیم رج بعدی كه میشه رج سوم دانه اول رو گرفته دوتا بافته و یكی اضافه كرده و به همین منوال تا اخر رج 

پیش می ریم رج بعدی مجددا از رو و بدون اینكه اضافه كنیم می بافیم 

اگر دقت كنید وقتی اضافه می كنید یه سوارخهایی مثل سوراخی كه رو كلاهی كه من بافتم

ایجاد میشه و دیگه نیازی به شمردن نیست وقتی به سوراخ رسیدید متوجه می شین كه باید 

اضافه كنید البته قبل از سوراخ نه بعد از اون 

حداقل باید حدود 168 تا دانه داشته باشید كه وقتی كور می كنید میشه حدود 84 تا كه من 

برای پسرم اندازه ش این بود وقتی گردی كلاه تقریبا به بالا گوش رسید شروع به دو تا یكی

كردن كنید یعنی هر دو تا دانه رو یكی كنید تا بشه مثلا همین 84 تا سپس شروع به بافت 

گشبافت كنید تا برسه روی گوش و در نهایت كورش كنید

نكته : اگر احساس كردید كه كلاه كمی برای سر گشاده یا قسمت كشباف روی چشم میاد و كودك اذیت می تونید ، كشباف رو باز كرده یك یا دو ردیف از قسمتهای بافته شده رو باز كنید تعداد دانه ها كمتر میشه سپس دو تا یكی كنید و كشباف رو شروع كنید چون بافت معمولا به مرور زمان خودش كمی جا باز می كنه بعععععله

من برای شال گردن 32 تا سرانداختم و سعی كردم بلند باشه حدود 12 رج همه رو از 

زیربافتم و 12 رج یك ردیف از رو و یك ردیف از زیر شما هر طور كه دوست داشتید 

ببافید  امیدوارم خوشتون اومده باشه 

نوع مطلب :
برچسب ها : اموزش بافت كلاه ملوانی، بافت كلاه زنانه،
لینک های مرتبط :

1 كلاف برای كلاه 

1 كلاف و نیم برای شال البته بستگی به تعداد دانه هایی داره كه سر می اندازین و اینكه چقدر بخواین شالتون بلند باشه 

امیدوارم خوشتون بیاد 


طریقه بافت :

منظور از ژته اضافه كردن دانه س در بافت16 دانه سر بیاندازید .
رج اول :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 1 دانه از رو .
رج دوم :
دانه ها را همانطور که میبینیم میبافیم دقت کنید که ژوته را از زیر ببافید البته میتوانید زوته رو جوری بیاندازید که سوارخ بشه و یا سوارخ نشه بدلخواه هستش .
رج سوم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 2 دانه از رو .
رج چهارم :
تکرار رج دوم .
رج پنجم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 3 دانه از رو .
رج ششم :
تکرار رج دوم .
رج هفتم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 4 دانه از رو .
رج هشتم :
تکرار رج دوم .
رج نهم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 5 دانه از رو .
رج دهم :
تکرار رج دوم .
رج یازدهم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 6 دانه از رو .
رج دوازدهم :
تکرار رج دوم .
رج سیزدهم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 7 دانه از رو .
رج چهاردهم :
تکرار رج دوم .
رج پانزدهم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 8 دانه از رو .
رج شانزدهم :
تکرار رج دوم .
رج هفدهم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 9 دانه از رو .
رج هجدهم :
تکرار رج دوم .
رج نوزدهم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 10 دانه از رو.
رج بیستم :
تکرار رج دوم .
رج بیست و یکم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 11 دانه از رو
رج بیست و دوم :
تکرار رج دوم .
رج بیست و سوم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 12 دانه از رو
رج بیست و چهارم :
تکرار رج دوم .
رج بیست و پنجم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 13 دانه از رو
رج بیست و ششم :
تکرار رج دوم .
رج بیست و هفتم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .
رج بیست و هشتم :
تکرار رج دوم .
رج بیست و نهم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 1 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .
رج سی ام :
تکرار رج دوم .
رج سی و یکم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 2 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .
رج سی و دوم :
تکرار رج دوم .
رج سی و سوم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته +3
  دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .
رج سی و چهارم :
تکرار رج دوم .
رج سی و پنجم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 4 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .
رج سی و ششم :
تکرار رج دوم .
رج سی و هفتم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 5 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .
رج سی و هشتم :
تکرار رج دوم .
رج سی و نهم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 6 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .
رج چهلم :
تکرار رج دوم .
رج چهل و یکم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 7 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .
رج چهل و دوم :
تکرار رج دوم .
رج چهل و سوم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 8 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .
رج چهل و چهارم :
تکرار رج دوم .
رج چهل و پنجم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 9 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .
رج چهل و ششم :
تکرار رج دوم .
رج چهل و هفتم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 10 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .
رج چهل و هشتم :
تکرار رج دوم .
رج چهل و نهم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 11 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .
رج پنجاهم :
تکرار رج دوم .
رج پنجاه و یکم :
1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 12 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی .
رج پنجاه و دوم :
تکرار رج دوم .
در اینجا دیگر دانه ای نمونده و همه دانه های نبافته تمام میشود و ما دومثلث از شش مثلث روی کلاه رو بافتیم .
رجهای 27 تا 52 را تکرار میکنیم تا 6 مثلث داشته باشیم ( این رجها یک مثلث را تشکیل میدن ) .
وقتی 6 تا مثلث بافتیم تمام دانه ها را کور میکنیم .

نوع مطلب :
برچسب ها : بافت كلاه زنانه، بافت كلاه زنانه زیبا،
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ


بهـ نامـ یگانه خالقـ هستی

اینجا دفتر مجازی منِ ، عاشقان♥ه های خودم رو اینجا مینویسم

گاهی برای خودم ، گاهی برای همسرم ، گاهی برای عشق كوچولوی خودم (پسرم)

و گاهی هم برای دوستان مجازی م كه برای من ارزشمند هستند ، می نویسم

کــور باش بانــو ...
نگاه که می کنی، می گویند: نخ داد!

عبوس باش بانــو ...
لبخند که میزنی، می گویند: پا داد!

لال باش بانــو ...
حرف که می زنی، می گویند: جلوه فروخت!

...........

دوستت دارم ها هم گارانتی‌ دارند ...

زیرش که زدی نمی‌دانستی

شرافتت را گرو.....

گذاشته بودی...

...........

شک کرده بودم کسی بین ماست !

حالا : یقین دارم من بین دو نفر ایستاده ام !

چقدر تفاوت وجود داشت ;

بین واقعیت و طرز فکر من!


بیاد آوردنت

هر روز

دردآورترین شکل فراموشی است .


آنهایی که بی عاطفه هستند روزگاری بسیار عاشق بودند


مدیر وبلاگ : مامان طاها و هانا
آرشیو وبلاگ
نظرسنجی
دوستان عزیزی که از وبلاگم دیدن می کنید لطفا نظرات خودتون رو حتما واسم در مورد مطالبم بذارین

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
...

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

... موزیك
دریافت کد موزیک
..                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات